Regionalni dijalozi o zapošljivosti mladih, 10.2015 - 2.2016
U sklopu kreiranja nove info platforme Hoću.ba OIA je organizirala i 18 dijaloga o zapošljivosti mladih širom BiH....>>>
Munja obuka i praksa III. generacija, 11.2015
Od 1.11. do 1.04. III. generacija Munja Obuke i Prakse proći će program koji će im ponuditi razvoj vještina upravljanja NVO-ima i radom sa mladima.  ...>>>
Hoću.ba - Obuka za Tim edukatora, 11.2015
U sklopu rada info platforme HOĆU.ba  posebnu ulogu ima i Tim edukatora mladih. ...>>>
Započela je Kampanja za veću zapošljivost mladih u BiH!
U utorak 13.10. sa početkom u 12:00 h u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu započela je Kampanja za veću zapošljivost mladih u BiH. ...>>>
Izvještaj o zapošljivosti mladih, 7.2015
SEEYN u saradnji sa Munja Inkubatorom društvenih inovacija kroz EU IPA Civil Society Facility u 2015. godini provodi projekt u BiH: „Regionalna platforma OCD u zagovaranju socijalnih inovacija u politici zapošljavanja koja jamči sigurnost za mlade u riziku"....>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting