ERYICA Generalna skupština (Helsinki 6.2010)
Od 3. do 6.06. u Helsinkiju održana je redovna godišnja skupština ERYICA-e...  ...>>>
Studentski klub Munja – Rezultati (6.2010)
U akademskoj godini 2009/2010 OIA je startala sa pilot projektom Studentski klub „Munja“. Osnovni cilj projekta je osnažiti studente, razviti njihove liderske vještine i povećati njihovu participaciju u reformi visokog obrazovanja....>>>
Projekt „Aktivni mladi“ – Rezultati u školskoj 2009/2010 god.
I ove školske godine OIA je realizirala program “Aktivni mladi” u saradnji sa neformalnom Incijativom za aktivizam mladih u koju je uključeno 210 srednjih škola (69% svih škola) iz 94 općina/opština Bosne i Hercegovine....>>>
Radionice za Školu ljudskih prava u Bijeljini (3/4/2010.)
U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava RS u Bijeljini su održana tokom mart i aprila dva sedmična ciklusa Škole ljudskih prava za mlade političare i srednjoškolce iz različitih gradova BiH....>>>
Nastavak projekta „Otvoreni parlament 2010“ (4/2010.)
Parlamentarna skupština BiH će u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH tokom ovog mjeseca realizirati projekt "Otvoreni parlament - Zašto izaći na izbore?"...>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting