Građani/ke za Evropu (2/2010.)
Projekt “Građani/ke za Evropu” (Citizens for Europe) ima za cilj da, u periodu pred opšte izbore 2010. godine, intenzivira javnu diskusiju o napretku, izazovima i prednostima implementacije brojnih prioriteta u procesu EU integracija...>>>
Dijalog: EU & mladi (2/2010.)
02.02. u zgradi Delegacije Evropske unije u BiH održan je dijalog EU i mladi BiH u organizaciji neformalne inicijative koja okuplja 8 nevladinih organizacija za pitanja mladih...>>>
Munja studijska posjeta – Studentski vikend u Beogradu (1/2010.)
Studentski klub Munja, OIA u partnerstvu sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu organizirala je za 39 studenata vikend studijsku posjetu u Beograd od 29. do 31.01....>>>
Uzvratna posjeta MJAFTa u Sarajevo (1/2010.)
Nakon novembra mjeseca i posjete MJAFT-u u Tirani, OIA je ovaj put bila domaćin predstavnicima MJAFT-a u uzvratnoj posjeti u Sarajevu od 24. do 28.01.2010....>>>
Munja – sastanak lidera studentskih unija/zborova u BiH (1/2010.)
Od 11. do 12.01. u Rektoratu Univerziteta održan je sastanak svih vodećih predstavničkih organizacija studenata u BiH....>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting