9. godišnjica OIA-e (12/2009.)
Dana 28.12.2009. godine u Clubu Sloga OIA i njen tim, partneri, prijatelji i saradnici proslavili su 9. godišnjicu rada OIA-e....>>>
Studijska posjeta o zapošljavanju u EU – Brisel (12/2009.)
U okviru EU programa People to People organizirana je studijska posjeta na temu politika za zapošljavanje mladih u Briselu od 13. do 18.12.2009....>>>
Godišnja skupština ERYICA-e – Rotterdam (12/2009.)
Redovna godišnja skuština ERYICA-e koja je bila izborna održana je u Rotterdamu od 03. do 07.12.2009....>>>
Munja Policy dijalog o Bolonjskom procesu (12/2009.)
1.12. u Parlamentu BiH održan je Munja dijalog koji je okupio 50-ak studenata iz Banja Luke, Mostara i Sarajeva....>>>
Otvoren poziv za projekte srednjoškolaca (11/2009.)
Od 1. do 23.12.2009. otvoren je poziv za projekte srednjoškolaca u okviru programa Aktivni mladi....>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting