4 regionalna seminara o metodologiji u oblasti aktivizma mladih (11/2009.)
Organizirano je 4 seminara (Banja Luka 20.11, Tuzla 24.11, Sarajevo 3.12. i Mostar 11.12.) sa ukupno 95 učesnika iz 74 škole iz 33 općine....>>>
Regionalni sastanak članica i partnera ERYICA-e – Osijek (11/2009.)
Od 20. do 22.11. u Osijeku održan je prvi regionalni sastanak članica ERYICA-e...>>>
Studijska posjeta OIA-e MJAFT-u (11/2009)
OIA BiH je realizirala studijsku posjetu jednoj od vodećih aktivističkih organizacija u Albaniji - MJAFT....>>>
BiH i Bolonja – Zašto smo najlošiji u Evropi? (10/11/2009)
OIA kroz svoj projekt Studentski klub Munja organizira u utorak 10.11.2009. godine u Sali općine Centar Sarajevo prvi Munja Dijalog......>>>
Putujemo u Evropu – AfterPromocije (10/11.2009.)
U Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru učesnici ovogodišnjeg projekta Putujemo u Evropu organizirali su svoje after-promocije o iskustvima sa jednomjesečnog putovanja Evropom....>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting