Zasjedanje radne grupe
Zasjedanje radne grupe "Obrazovanje, mladi i IT tehnologije" održano je 28.10.2009. godine...>>>
VolontEurope Konferencija, Sarajevo (10/2009)
Osamnaesta evropska konferencija o volonterskom radu: Angažman zajednica...>>>
Konferencija “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici”, Rijeka (10/2009)
U Rijeci se od 4. do 6. listopada 2009. godine održavala se Konferencija “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici”...>>>
OIA – član BH NVO vijeća (26/08/09)
26.08.2009. godine OIA na sastanku Vijeća postaje i punopravni član...>>>
Posjeta Direktora ERYICA-e (19/08/09)
OIA BiH još od 2003. godine kao prva organizacija sa Balkana ima...>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting