Regionalni seminari o metodologiji i resursima za aktivizam mladih (mart 09)
Ukupno 8 seminara o metodologiji i resursima za aktivizam mladih u BiH za nastavnike, pedagoge i lidere vijeća/savjeta učenika u srednjim školama......>>>
Debata o obrazovanju u BiH – EUSR, Mrkonjić Grad (19.03.09.)
Organizirana debata o kvalitetu obrazovanja u osnovnim i srednjim skolama: standardi znanja i ocjenjivanja......>>>
Otvoreni parlament (februar 09.)
I ove godine se nastavlja projekt Otvoreni parlament......>>>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting