Home > Ovdje & Sad > OIA & međunarodni sem...
OIA & međunarodni seminari - Marsej 2012. (5.2012)


Kao nastavak saradnje, u Marseju je od 18.05. do 25.05.2012. godine održan treći seminar za razmjenu iskustava u radu sa mladima između 29 socijalnih i omladinskih radnika iz Berlina, Marseja i BiH, gdje je partner bila OIA. Kroz interaktivne radionice u oblasti socijalnog rada analizirale su se metodologije I radu sa djecom I porodicama u stanju socijalne potrebe. U okviru programa realizovale su se I posjete ustanovama I organizacijama socijalne zaštite, gdje su učesnici imali priliku upoznati se sa radom istih kao načinima sprovođenja socijalne zaštite, te na taj način unaprijediti svoj rad.

Kao zaključak seminara koji je bio održan u tri faze (Berlin, Sarajevo, Marsej) jeste osmišljavanje novih projekata između socijalnih I omladinskih radnika iz sva tri grada koji će svoju saradnju nastaviti kroz njihovu realizaciju. Razmjena je podržana od strane Frnacusko-njemačkog ureda za mlade (OFAJ).

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting