Home > Ovdje & Sad > Generacija BiH za Evro...
Generacija BiH za Evropu: Dijalozi za akciju (06.2012)


U toku juna 2012. godine Generacija BiH za Evropu je organizovala tri događaja na visokom nivou, koji su bili fokusirani na odabrane teme bitne za razvoj BiH i njen evropki put. Kroz dijalog između ključnih aktera, predstavnika nadležnih institucija, političkih stranaka, članova Generacije BiH za Evropu, uz primjere dobre prakse iz regije, diskutovano je o mjerama za jačanje veze između obrazovanja i tržišta rada, mjerama za brži i efikasniju registraciju firmi i antikorupcijskim mjerama u visokom obrazovanju.

U hotelu Bosnia u Sarajevu 06.06.2012. godine, održan je prvi Dijalog za akciju o mjerama za povezivanje obrazovanja i tržišta rada, na kojem se okupilo 65 učesnika. Generacija BiH za Evropu analizirala je pitanje povezivanje obrazovnog sistema i tržišta rada i smatra da je osnivanje Karijernih centara u srednjim stručnim školama i na univerzitetima način da se mladi ljudi motivišu, te da im se pomogne da se efikasno uključe na tržište rada. Skupu su se obratili Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH, Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje. Moderator dijaloga bio je Erol Mujanović.

Drugi Dijalog za akciju o mjerama za bržu i efikasniju registraciju novih firmi u Bosni i Hercegovini je održan simultano 19.05.2012. u Sarajevu u hotelu Bosnia i u Banja Luci u Inovacionom centru. Cilj ovog skupa je da se kroz raspravu o prijedlogu mjera za bržu i efikasniju registraciju novih tvrtki, koje preporučuje Generacija BiH za Europu, pomogne kreiranju zajedničkog plana akcije kako implementirati mjere koje će poboljšati stanje u ovoj oblasti. Glavna poruka da veći broj novih biznisa dovodi do većeg broja radnih mjesta i doprinosi privrednom razvoju BiH. Prisutnima su se obratili ovom prilikom Peter Sørensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, Sanjin Halimović, Federalni ministar razvoja, preduzetništva i obrta, te Andrea August, voditeljica centra HITRO.HR iz Hrvatske. Moderatorica dijaloga bila je Mirela Arifović Omerović.

Treći po redu Dijalog za akciju o promociji antikorupcijskih mjera u visokom obrazovanju održan je 27.06.2012. godine u E-net centru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Inovacionom centru u Banja Luci. Cilj ovog skupa je bio da se podstakne rasprava o velikom problemu korupcije u visokom obrazovanju i promovisanju mjera koje je predložila Generacija BiH za Evropu. Na ovom događaju je učestvovalo 52 učesnika, a prisutnima su se obratili Jurgis Vilcinskas, šef odjeljenja za politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Sreto Pekić, zamjenik diretora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske i Damir Mašić, Federalni ministar obrazovanja i nauke. Moderatorica dijaloga bila je Sanja Tepavčević.

Pored dijaloga za akciju i nastupa u medijima kreiran je i poseban FB page www.facebook.com/generacija.mladi.info na kojem su i ostale korisne informacije, tekstovi kao i posebno kreirana tri tematska video klipa koji promoviraju poruke Generacije i potrebne mjere koje se zagovaraju u ove tri oblasti.

Više informacija na www.generacija.mladi.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting