Home > Ovdje & Sad > OFAJ: Godišnji sastan...
OFAJ: Godišnji sastanak partnera, Frankfurt (6.2012.)


Od 29.06. do 1.07. u Frankfurtu održan je godišnji sastanak partnera Francusko-njemačkog ureda za mlade (OFAJ). S obzirom da je iduće godine 50 godina od Elizejskog sporazuma kojim je i nastao OFAJ ovo je bila prilika da se partneri OFAJ-a upoznaju sa nizom aktivnosti koje će se organizirati, ali i da sami kreiraju pojedine projektne ideje. Pored 200 učesnika jedina grupa partnera van Njemačke i Francuske je bila grupa 10 predstavnika organizacija sa Balkana među kojima je bio i direktor OIA-e Jan Z. Kulenović.

Više informacija: www.ofaj.org

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting