Home > Ovdje & Sad > YELC - Aktivnosti Savj...
YELC - Aktivnosti Savjeta mladih eko lidera (7.2012)


U okviru programa Mladi Eko Lideri u Sjeveroistočnoj Bosni uz podršku USAID-a posebna komponenta jeste i Savjet mladih eko lidera. Savjet je formiran početkom marta 2012. godine i čini ga 40 mladih lidera iz Sjeveroistočne Bosne koji će u narednom periodu djelovati kao grupa za pritisak u oblasti zaštitet životne sredine.

Treći sastanak Savjeta je održan 28. i 29.04.2012. u Bijeljini sa ciljem izrade finalne verzije eko brošure, zajedničke liste problema, kao i pripreme fotografija primjera ekoloških problema u lokalnim zajednicama. Poseban dio sastanka je bio za planiranje lokalnih dijaloga o zaštiti životne sredine koji su i održani u Brčkom 05.06., Bijeljini 15.06. te Tuzli 05.07. Ciljevi lokalnih dijaloga su bili da se na jednom mjestu okupi većina aktera koja se bavi pitanjima zaštite okoliša kako bi razmjenili informacije, da se lokalne grupe Savjeta promovišu, kao i da se pokušaju pronaći riješenja za postojeće probleme.

Idući sastanak Savjeta je planiran krajem augustu u Srebrenici ili Vlasenici gdje će se početi raditi na pripremi zagovoračkih akcija koje su planirane za mjesec septembar u jeku predizborne kampanje, koja može pomoći da se izlobiraju određene promjene u sektoru zaštite okoliša.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting