Home > Ovdje & Sad > Otvoreni parlament (fe...
Otvoreni parlament (februar 09.)


I ove godine Omladinska informativna agencija BiH (OIA) u suradnji sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine i Programom za podršku parlamentu Misije OSCE-a realizira projekt “Otvoreni parlament”. Cilj projekta je približiti instituciju državnog parlamenta kao i zakonodovni proces građanima Bosne i Hercegovine, a prvenstveno mladim ljudima. Osim toga, Otvoreni parlament jedan je od alata koji povećava transparentnost u radu najviše zakonodavne vlasti BiH, ali i približuje parlamentarce svojim biračima i građanima BiH. U 2009. godini planirana je realizacija 4 TV emisije u suradnji sa BHTV1 i Radio Slobodna Europa, kao i 8 klasičnih posjeta mladih iz svih dijelova BiH.

Više informacija:
Ermin Numić, otvoreniparlament@oiabih.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting