Home > Ovdje & Sad > Kampanja Savjeta mladi...
Kampanja Savjeta mladih eko lidera, 06.2013.


USAID-ov program, Mladi Eko Lideri (YELC) je mobilizirao 720 mladih ljudi, uzrasta 16 do 30 godina iz sjeveroistočne BiH s ciljem da rade zajedno i preuzmu vođstvo u ekonomskim aktivnostima i ekološkoj osviještenosti, uključujući poštovanje "zelenog sektora" i inovacije. Ovaj projekat implemetira američka nevladina organizacija YouthBuild International, koja radi u partnerstvu sa četiri lokalne nevladine organizacije: PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za održivi razvoj, Centar za energetsku efikasnost i Omladinska informativna agencija.

Posebna komponenta program je rad Savjeta mladih eko lidera sastavljen od 40 članova. Poslije iscrpnog istraživanja od decembra 2012. godine do aprila 2013. godine, Savjet započinje sa kampanjom "Mladi za recikliranje i kvalitetno upravljanje otpadom". U prvim mjesecima ove godine Savjet je imao sastanke sa nizom nadležnih institucija, civilnim i biznis sektorom.

Osnovni ciljevi kampanje Savjeta bili su:
1. lobiranje kod lokalnih vlasti Sjeveroistočne Bosne da donesu Lokalne akcione planove ili da se proširi sa pomenutom temom, a u kreiranje istog da budu uključene mlade osobe iz opština,
2. lobiranje kod obrazovnih institucija da u nastavnim planovima i programima ima dovoljno prostora i za temu recikliranja i upravljanja otpadom,
3.. lobiranje kod nadležnih ministarstava da donesu adekvatne zakonske i podzakonske akte u upravljanju i drugim vrstama otpada sem ambalažnog.

Kampanja je započela u junu sa tri ulične akcije (Bijeljina, Brčko i Tuzla), nastavila se kroz pisano i on-line lobiranje sa više od 3.000 razglednica i zahtjevima upućenim prema nadležnim institucijama. Kreiran je i muzički spot za mlade o ovoj temi, kao i popratni video materijal i infografika koja govori o važnosti ove teme i osnim zahtjevima kampanje. U Tuzli 13.07. održan je i završni Forum članova Savjeta mladih eko lidera i predstavnika različitih institucija.
Nakon kampanje kreiran je i poseban priručnik za mlade aktivniste na temu: Kako efektno lobirati? koji se može preuzeti u OIA-i.

Više informacija o kampanji na www.kampanja.mladi.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting