Home > Ovdje & Sad > Debata o obrazovanju u...
Debata o obrazovanju u BiH – EUSR, Mrkonjić Grad (19.03.09.)


Debatu o kvalitetu obrazovanja u osnovnim i srednjim skolama: standardi znanja i ocjenjivanja organizirala je omladinska organizacija Centar iz Mrkonjić grad uz pokrovitelje specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Češku republiku, Predsjedavajuće EU, te Direkcije za evropske integracije BiH. Učesnici, njih 50-tak, su bili predstavnici različitih institucija i omladinskih organizacija i škola iz cijele BiH. Panelisti su bili: Zoran Tegeltija, Načelnik Mrkonjic grada, Nedjeljko Masleša, pomoćnik direktora, Direkcija za evropske integracije, Žaneta Džumfur i Branka Kovačević, Državna agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Milana i Marko, učenici Gimnazije Mrkonjić grad, Lejla Kadušić, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Žarko Malinović, Komisija za koordinaciju pitanja mladih BiH, a skup je moderirao Jan Zlatan Kulenović (OIA).

ZAKLJUČCI:

1. BiH se obavezala da podigne nivo obrazovanja u sklopu EU integracija; reforma srednjeg školstva važna za razvoj cjelokupnog društva jer se tada formiraju stavovi mladih; BiH vlasti gledaju na obrazovanje kao trošak umjesto investiciju;
2. Reforma obrazovanja neće spriječiti BiH ulazak u EU, ali je neophodna za napredak glavnog srednjeg sloja društva; ograničen napredak i nerealni rokovi za implementaciju obrazovnih reformi; reforma obrazovanja je stalan i cikličan proces;
3. Evropska unija bez idealnog rješenja za obrazovni sistem, ali definiše ključne kompetencije učenika; EU integracije teže ka protoku radne snage, što podrazumijeva jasan okvir kvalifikacija, znanja i kompetencija;
4. Međunarodna TIMMS studija pokazala uspjeh talentovanih BiH učenika, ali ukupan ispodprosječan rezultat svih đaka; studija pokazala nizak nivo obuke BiH nastavnika u poređenju sa 58 drugih zemalja;
5. Zbog neujednačenog standarda ocjenjivanja u BiH, fakulteti, škole, poslodavci, roditelji i ostali nemaju objektivnu sliku kvaliteta učenika; univerziteti i poslodavci nezadovoljni nivoom pripremljenosti maturanata/srednjoškolaca;
6. BiH vlasti nedovoljno sprovode reforme, civilno društvo nedovoljno poziva vlasti na odgovornost; strane organizacije previše uključene u proces reforme obrazovanja;
7. Reformu obrazovanja u BiH koči fragmentirani (centralizovani na nižim nivoima) ustavni poredak zemlje: na nivou RS sve je centralizovano, u FBIH je svaki pojedinačni kanton centralizovan; nepostojanje jednakih mogućnosti za sve; nadležne institucije međusobno ne funkcionišu; tehnički pristup reformi je nedovoljan u BiH.

PREPORUKE

Suštinski reformisati obrazovni sistem u BiH:
1. Suštinski zvanično evaluirati sistem, te postaviti strategiju za napredak koja će uzeti u obzir postojeće vrijednosti u BiH;
2. Uključiti politički a ne samo tehnički pristup implementaciji reforme obrazovanja;
3. Vlasti da ekonomsko-politički omoguće zemlji sprovedbu reformi, da kreiraju atmosferu reforme, te povećaju nivo transparentnosti u procesu;
4. Da se umreže ključne interesne grupe: obrazovne agencije, škole, učenici, nastavnici, lokalna zajednica, mladi, civilno društvo, privrednici, i ostali;
5. Prioriteti reforme da uzmu u obzir postojeće korištenje zastarjele tehnologije, fokus na teoriju umjesto praksu, fenomen „više istina“ u predavanju istorije, neusklađenost stručnog školstva sa lokalnim tržištem, slab pristup obrazovanju od strane marginalizovanih grupa, politizaciju školske uprave, potrebu da srednja škola da postane obavezna;
6. Nastavni planovi i programi (NPP) da sadrže temu procesa integracija u EU, te omoguće mladima da ovladaju onim što čini kvalitet u EU; potrebna istovremena obuka nastavnika; nastavnici da budu u centru reforme obrazovanja.

Više info: www.reci.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting