Home > Ovdje & Sad > Regionalni seminari o ...
Regionalni seminari o metodologiji i resursima za aktivizam mladih (mart 09)


Početkom godine OIA BiH je kreirala neformalnu mrežu pod nazivom Inicijativa za aktivizam mladih u BiH u koju je do danas uključeno 168 srednjih škola iz 77 općina BiH. U okviru ove inicijative OIA će pružiti nekoliko aktivnosti koje bi trebale pomoći nastavnicima i učenicima da dodatno unaprijede i podrže aktivizam srednjoškolaca u BiH.
Jedan od proizvoda nastao u prošloj godini jeste i poseban Edukacijski paket za nastavnike u oblasti aktivizma mladih koji je dostupan i na www.mladi.info.
Druga aktivnost jeste serija od 8 regionalnih seminara o metodologiji i resursima za aktivizam mladih. Riječ je jednodnevnoj obuci na kojoj će biti predstavljeno 14 različitih metoda koje bi nastavnici mogli koristiti u nastavi.

Pored toga, to je prilika i za razmjenu iskustava, prezentaciju i prakse nastavnika, te upoznavanje i sa drugim resursima, programima i fondovima koji podržavaju rad u oblasti aktivizma mladih.  Prvih 6 regionalnih seminara održani su: u Zenici (10.03.), Sarajevu (12.03.), Bihaću (17.03.), Banja Luci (18.03.), Tuzli (23.03.) i Mostaru (27.03.).
Tim trenera čine: prof. Senad Alić, Samir Halilović i Jan Zlatan Kulenović. Organizator seminara je OIA BiH uz podršku američke organizacije National Endowment for Democracy (NED) i Međunarodnog centra Olof Palme (SIDA). Ukupno je sudjelovalo 162 učesnika iz 120 srednjih škola i 64 općine BiH. Naredna dva senminara bit će održana u okviru regionalnih sajmova ideja mladih i dana aktivizma mladih.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting