Home > Ovdje & Sad > OIA Poziv: Za mini pro...
OIA Poziv: Za mini projekte mladih (3.03.-2.04.09.)


Početkom godine OIA BiH je kreirala neformalnu mrežu pod nazivom Inicijativa za aktivizam mladih u BiH u koju je do danas uključeno 168 srednjih škola iz 77 općina BiH. U okviru ove inicijative OIA će pružiti nekoliko aktivnosti koje bi trebale pomoći nastavnicima i učenicima da dodatno unaprijede i podrže aktivizam srednjoškolaca u BiH.
Jedan od proizvoda nastao u prošloj godini jeste i poseban Edukacijski paket za nastavnike u oblasti aktivizma mladih koji je dostupan i na www.mladi.info.

Druga aktivnost jeste serija od 8 regionalnih seminara o metodologiji i resursima za aktivizam mladih.

Treća aktivnost jeste poziv za mini projekte srednjoškolaca koji je otvoren od 7.03. do 2.04. Sve informacije o načinu apliciranja, vrsti projekata i drugim detaljima nalaze se na www.mladi.info. Najbolji projekti bit će predstavljeni na regionalnim sajmovima mladih, a finale se održava u okviru Dana aktivizma mladih u Sarajevu (od 24. do 26.05.2009.).

Više informacija:
Samir Mahmić oia1@oiabih.info i
Samir Halilović am@oiabih.info.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting