Home > Ovdje & Sad > Prijavljeno preko 5000...
Prijavljeno preko 5000 posmatrača, 9.2014


Koalicija 'Pod lupom' nastavlja monitoring predizbornog perioda u Bosni i Hercegovini sa 42 dugoročna posmatrača koja su trenutno raspoređena širom zemlje. U proteklom periodu Koalicija 'Pod lupom' je uspjela da se organizira u 7 regionalna ureda, realizira više press konferencija, organizuje 46 uličnih akcija u 46 gradova širom BiH. Svakako najveći uspjeh ove Koalicije je 5189 prijava građana koji su izrazili želju da posmatraju izbore, što se simbolično poklopilo sa brojem biračkih mjesta u BiH.

Predstavnici Koalicije 'Pod lupom'  su 19.08. Centralnoj izbornoj komisiji BiH u Sarajevu predali zahtjeve za akreditaciju nestranačkih posmatrača koji će u ime Koalicije posmatrati predstojeće Opće izbore 2014.    
Koalicija će 12. oktobra na biračkim mjestima širom zemlje imati nekoliko hiljada posmatrača koji će nadgledati zakonito odvijanje izbornog procesa o čemu će redovno i pravovremeno izvještavati domaću i međunarodnu javnost.

Od 22. do 24. septembra organizirana je obuka za trenere posmatrača izbornog dana, a trenutno su u toku aktivnosti Koalicije na pripremi obuke samih posmatrača kako bi bili upoznati sa Izbornim zakonom te internim Kodeksom ponašanja usvojenim radi održanja principa nestranačkog posmatranja izbora.
Nakon medijske kampanje za animiranje posmatrača izbornog dana, Koalicija sada provodi aktivnosti na informiranju građana o predizbornim nepravilnostima, kakve su podmićivanje ili zloupotreba javnih resursa u okviru predizbornih kampanja političkih subjekata. Građani BiH izborne nepravilnosi  mogu prijaviti putem posebnog online formulara na web stranici www.podlupom.org, ali i putem besplatnog telefonskog broja 080 05 05 05.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting