Home > Ovdje & Sad > Aktivni mladi: Završn...
Aktivni mladi: Završni susret i prezentacija rezultata, 12.2014


Dana 01. i 02.12.2014. godine u Sarajevu je održan završni evaluacijski seminar i prezentacija rezultata ovogodišnjih 40 srednjoškolskih projekata realiziranih u okviru četvrtog ciklusa programa „Aktivni mladi“ koji ima za cilj jačanje liderskih i poduzetničkih vještina srednjoškolaca.
-    40 timova iz 32 grada uključilo imalo je 275 mladih lidera koji su realiziralo uspješno 39 projekata i pri tom uključili skoro 15.000 vršnjaka i građana iz svoje lokalne zajednice.
-    Imali su 84 medijska nastupa;
-    Sakupili su 30.390 KM jos barem 10.000 u in kind doprinosu kroz svoje fundraising aktivnosti;

Tokom seminara napravljena je evaluacija Programa i predstavljeni su rezultati svih projekata kako učesnicima tako i partnerima projekta – predstavnicima UNICEF-a, nadležnih ministarstava, pojedinim ambasadama, a poseban dio programa je bio rezervisan i za dijalog sa managerima iz biznis sektora.

Više informacija: www.aktivni.mladi.info

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting