Home > Ovdje & Sad > Konferencija o Sporazu...
Konferencija o Sporazumu Vijeća ministara BiH i civilnog društva


31.03.09.

Primjena Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH – pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH dr. Nikole Špirića održana je u Sarajevu, 31.03.2009, u Velikoj sali Parlamentarne Skupštine BiH. Konferencija se održava u okviru višegodišnje civilne kampanje zagovaranja čiji je osnovni cilj nastavak zajedničkih aktivnosti bh. Vlasti, nevladinih organizacija (NVO) i drugih organizacija civilnog društva (OCD) u BiH na promociji i jačanju institucionalnog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora. Osnovna svrha konferencije je da predstavnici bh. Vlasti i civilnog društva upute poruku građanima, domaćoj i stranoj javnosti o njihovoj opredijeljenosti i spremnosti da zajednički rade na rješavanju ključnih ekonomskih, socijalnih i drugih problema sa kojima je danas suočena ogromna većina građana u Bosni i Hecegovini. Rezultati konferencije treba da doprinesu efikasnoj primjeni već potpisanog „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ (Sporazum). Očekuje se da će to pružiti dodatni poticaj predstavnicima vlasti i civilnog društva i na svim drugim nivoima vlasti da se intenzivnije angažuju na jačanju međusobnog dijaloga i saradnje, polazeći od svog položaja, uloge i odgovornosti prema građanima, zajednici i društvu u cjelini .
Na konferenciji su predstavljeni i usvojeni zaključci (www.civilnodrustvo.ba). Među zvaničnim prezenterima ispred organizacija civilnog društva bio je i Jan Zlatan Kulenović, izvršni direktor OIA-e. 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting