Home > Ovdje & Sad > Munja Obuka & Praksa 2...
Munja Obuka & Praksa 2: Program za studente novinarstva i dizajna, 3.2015.


Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ i Fondacija Friedrich Ebert pozvali su studente novinarstva i dizajna sa univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu da apliciraju na 4-mjesečni program Munja Obuke & Prakse (MOP).

Cilj MOP programa je kroz četveromjesečni praktičan rad 21-og studenta kreirati posebne i kreativne informativne proizvode koji promoviraju aktivizam mladih, njihovu međusobnu kolaboraciju, interkulturnu suradnju, pozitivne, uspješne priče i dostignuća, kao i potencijale i perspektive koje, unatoč svemu i trenutnoj situaciju, nudi ova zemlja.
Studenti će dobiti 4-mjesečno iskustvo i praksu, certifikat i potvrdu za učešće, obuku i mentorsku podršku, objavu svojih kreativnih radova.
Na Munja Obuku & Praksu primljeno je 19 polaznika, 16 studenata žurnalistike i novinarstva i 3 studenta dizajna, nakon čega je od 28.-30. marta održan trodnevni seminar u Sarajevu. Ciljevi ovog seminara ogledali su se u postizanju produktivne grupne dinamike, kreiranju radnih timova, upoznavanju polaznika sa ciljevima, procesom i načinom rada na Obuci i Praksi, definiranju sadržaja i oblicima info proizvoda i donošenju plana akcije za realizaciju Programa Obuke i Prakse.

U narednom periodu svaka od četiri formirane radne grupe polaznike kreiraće 8-10 info proizvoda prema utvrđenoj dinamici Obuke i Prakse, a priliku za prezentiranje prvih info proizvoda polaznici će imati na posebnim info radionicama i fokus grupama 24.04. u Sarajevu, 28.04. u Banja Luci i 29.04. u Mostaru.

Više informacija: www.facebook.com/MunjaInkubatorDrustvenihInovacija?fref=ts

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting