Home > Ovdje & Sad > Munja Inkubator: Spora...
Munja Inkubator: Sporazumi o partnerstvu, 4.2015.


U ovoj godini potpisani su sporazumi o partnerstvu sa:
-    European Youth Parliament – EYP,
-    Udruženjem studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC BiH,
-    UG LIFT,
-    Udruženjem studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC i
-    UG NARKO-NE.

Ovim sporazumima MUNJA Inkubator društvenih inovacija osigurao je za navedene partnere tehničku i logističku podršku kroz ustupanje prostora i tehničke opreme za održavanje obuka, seminara, radionica i sastanaka. Pored toga, sklopljeni sporazumi o partnerstvu imaju za cilj i uspostavljanje dugoročnije saradnje MUNJA Inkubatora sa navedenim partnerima na aktivnostima od zajedničkog interesa, a posebno u planiranju i realizaciji aktivnosti koje doprinose brojnijem članstvu i većem motiviranju mladih za uključenje u različite vidove neformalne edukacije koje organizuje MUNJA Inkubator i navedene partnerske organizacije.

Više informacija: www.munja.ba

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting