Home > Ovdje & Sad > Seminar za parlamente ...
Seminar za parlamente i savjete mladih Hrvatske (3.04.09.)


Europski dom Slavonski Brod organizira u 2009. godini obuku za savjete i parlamente mladih iz različitih gradova Hrvatske. Projekt ima naziv Mladi donositelji odluka u lokalnoj zajednici. U suradnji s gradom Opatijom, od 3. do 5. travnja u Opatiji je organizirao je regionalni susret predstavnika Parlamenta mladih i Savjeta mladih južnog dijela Republike Hrvatske. Sudjelovali su predstavnici savjeta mladih i parlamenata mladih iz Rovinja, Lopara, Rijeke, Opatije, Kraljevice, Zagreba, Nove Gradiške, Osijeka, Zadra, Pakraca i Slavonskog Broda. Partner na projektu je i OIA BiH, čiji je izvršni direktor Jan Zlatan Kulenović vodio jedan dio seminara.

Više informacija o projektu na http://europski-dom-sb.hr

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting