Home > Ovdje & Sad > Rebranding = OIA posta...
Rebranding = OIA postaje MUNJA!


Nakon 14 godina pod imenom Omladinske informativne agencije BiH (OIA) u skladu sa Strategijom razvoja od maja 2016. godine organizacija se zove Inkubator društvenih inovacija "MUNJA".

Uskoro i nova web stranica na www.munja.ba.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting