Home > Ovdje & Sad > Europska konferencija ...
Europska konferencija o mobilnosti mladih (9.05.09.)


U organizaciji Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i European Youth Card Association (EYCA) te podršku Vijeća Evrope u Beogradu je od 9. oo 11.05.2009 organizirana Europska konferencija o mobilnosti mladih. Na konferenciji su predstavljena istraživanja o korištenju i potrebi kartice za mlade EURO26, parcijalnim ugovorima o kartici i načinima kako je implementirati u pojedinim zemljama te omogućiti mladima jeftinije putovanje po Evropi. Na konferenciji je bilo 30-ak učesnika iz vladinih institucija koje se bave mladima i nevladinih organizacija koje se bave ovom temom iz 12 zemalja. Ispred BiH je bio i izvršni direktor OIA-e Jan Zlatan Kulenović koji je imao prezentaciju o održanim dijalozima o mobilnosti mladih koje je OIA u partnerstvu sa mrežom SEEYN, Građanskim inicijativama Beograd, Mrežom mladih Hrvatske i Hostelskim savezom Hrvatske organizirala u Sarajevu (20.04.), Zagrebu (23.04.) i Beogradu (7.05.). Ova konferencija je pored razmjene iskustava i prakse bila odlična prilika i za planiranje pojedinih zajedničkih aktivnosti i projekata u ovoj oblasti.

Više info na Konferencija posvećena mobilnosti mladih 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting