Home > Ovdje & Sad > 4. konferencija Lokaln...
4. konferencija Lokalne vlasti i mladi u BiH (24.-26/05/09)


OIA BiH je u Sarajevu  od 24.05. do 26.05.2009. u sklopu 2. bh dana aktivizma mladih organizirala i posebnu četvrtu po redu konferenciju “Lokalne vlasti i mladi u BiH”. Na konferenciji je sudjelovalo 106 učesnika (26 predstavnika lokalnih vlasti, 17 nastavnika,  9 omladinskih radnika, 42 mlade osobe koje su predstavnici timova srednjoškolaca - finalista, 15 panelista i gostiju iz BiH, Hrvatske i Srbije uz staff OIA-e.

Partneri konferencije su bili: National Endowement for Democracy (NED), Međunarodni centar Olof Palme (uz SIDA-u), Kanton Sarajevo, vladine institucije, Udruženje službenika za mlade BiH, Inicijativa za aktivizam mladih (sa 177 srednjih škola u BiH) i dr.

Cilj konferencije je da unaprijedi razvoj politike prema mladima u BiH odnosno odnos države i mladih kroz razmjenu iskustava pojedinih lokalnih zajednica, promociju dobre prakse, te dodatnu stručnu analizu za nove izazove i pitanja koja su se pojavila u zadnjih godinu dana kroz rad na politici prema mladima. U fokusu su bila slijedeća pitanja:

  • Kako implementirati u praksi usvojenu lokalnu politiku/strategiju za mlade?
  • Koje su to efikasne metode i resursi u oblasti aktivizma mladih?
  • Kako stvoriti sinergiju između lokalnih vlasti i škola u osnaživanju mladih?
  • Koje su tehnike uvezivanja svih aktera vezanih za lokalne politike prema mladima?
  • Kako koristiti IPA, YiA i druge EU fondove u oblasti mladih?
  • Šta lokalne vlasti mogu uraditi u oblasti zapošljavanja mladih?

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting