Home > Ovdje & Sad > 2. BH dani aktivizma m...
2. BH dani aktivizma mladih (24-26/05/09)


2. BH dani aktivizma mladih (24-26.05.)

U Sarajevu od 24. do 26.05.2009. godine OIA je organizirala 2. BH dane aktivizma mladih. Riječ je o centralnoj manifestaciji za promociju aktivizma mladih gdje se predstavlja i promovira veliki broj projekata mladih, praksi i iskustava u oblasti aktivizma mladih i to preko 170 srednjih škola u BiH, studentskih i učeničkih organizacija, lokalnih vlasti, pedagoga, omladinskih radnika i organizacija i dr. uz posjetu i direktno uključenje nekoliko hiljada mladih.

Sadržaj 2. BH dana aktivizma mladih?

  • Finale izbora najboljih projekata mladih – između 21 pobjedničkog projekta mladih iz čitave BiH (od 134 primljena projekta iz 86 srednjih škola iz 57 općina/opština BiH)
  • Sajam 30-ak institucija, organizacija i servisa koji se bave pitanjima mladih
  • Burza/berza studentskih projekata u BiH
  • Prezentacija prakse i aktivnosti srednjih škola u oblasti aktivizma mladih
  • Promocija programa za mobilnost, putovanja i turizam mladih
  • 4. konferencija “Lokalne vlasti i mladi u BiH” - stručna konferencija o aktivizmu mladih i odnosu lokalnih vlasti prema mladima sa 80 učesnika: službenika za mlade, nastavnika, pedagoga i omladinskih lidera iz čitave BiH
  • Panel dikusije, izložbe, modne revije, muzički i plesni nastupi
  • Više od 2.000 učesnika, srednjoškolaca i studenata
  • Više od 100 medijskih nastupa

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting