Home > Ovdje & Sad > Studijska posjeta OIA-...
Studijska posjeta OIA-e MJAFT-u (11/2009)


Studijska posjeta OIA-e MJAFT-u (11.2009.)

Uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme OIA BiH je realizirala studijsku posjetu jednoj od vodećih aktivističkih organizacija u Albaniji - MJAFT. Ispred OIA-e su sudjelovali Elma Ismailović, Mirnes Bešić, Samir Halilović, Samir Mahmić i Jan Zlatan Kulenović koji su imali priliku da se upoznaju sa predstavnicima MJAFTA-a, razmjene iskustva posebno u sferi javnog zagovaranja i lobiranja, čuju primjere dobre prakse i izazove koje imaju mladi i civilno društvo danas u Albaniji.

Poseban fokus sastanka bio je na traženju zajedničkih interesa za kreiranje regionalnih projekata i dalju saradnju. U uzvratnoj posjeti koja bi se trebala desiti u naredna dva mjeseca u Sarajevu OIA i MJAFT će pripremiti nekoliko projektnih ideja te tražiti načine kako kreirati zajedničke projekte.  

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting