Home > Ovdje & Sad > 4 regionalna seminara ...
4 regionalna seminara o metodologiji u oblasti aktivizma mladih (11/2009.)


I ove jeseni OIA je organizirala seriju jednodnevnih seminara za nastavnike i predstavnike učenika o metodologiji i resursima u oblasti aktivizma mladih.

Organizirano je 4 seminara (Banja Luka 20.11, Tuzla 24.11, Sarajevo 3.12. i Mostar 11.12.) sa ukupno 95 učesnika iz 74 škole iz 33 općine. Tom prilikom su učesnici dobili i edukacijski paket o aktivizmu mladih, te se upoznali sa pozivom za mini projekte koji će biti otvoren u decembru/prosincu 2009. godine.

Projekt Aktivni mladi podržan je od strane američkog NED-a i Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting