Home > Ovdje & Sad > Godišnja skupština E...
Godišnja skupština ERYICA-e – Rotterdam (12/2009.)


Redovna godišnja skuština ERYICA-e koja je bila izborna održana je u Rotterdamu od 03. do 07.12.2009. Izabran je i novi upravni odbor u kojem je po prvi puta i predstavnik sa Balkana – iz Info Centra Rijeka.

Predstavljeni su rezultati u 2009. godini, finansijski izvještaj, usvojen je program rada za narednu godinu, prezentiran je interni alat za komunikaciju među članicama Sheryica, te odlučeno da će iduća skupština biti pomjerena na početak juna, a da će domaćin biti Finska.

Ispred OIA-e u radu skupštine je sudjelovao Jan Z. Kulenović. Pored skupštine OIA je imala i dodatne sastanke sa Holandskih vijećem mladih i konsultantskom kućom Moviesi u Utrechtu, te sa predstavnicima mladih iz dijaspore o mogućoj saradnji i zajedničkim projektima.

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting