Home > OIA > Članstvo i partneri
Članstvo i partneri


Član je Omladinske mreže Jugoistočne Europe (SEEYN) i Europske mreže UNITED. Nacionalni partner je za BiH Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA) i nacionalni koordinator za Europsku mrežu upravljanja (EGN). Za period 2004-06 OIA je akcijski partner OXFAM-ovog međunarodnog parlamenta mladih iz Sidneya (IYP). Jedna je od osnivača i članica Europskog pokreta BiH i Asocijacije analitičara javnih politika u BiH. Član je BH NVO Vijeća.

OIA je do sada bila članica u preko 30 savjetodavnih i upravnih odbora, a trenutno su to: GOPA Upravni odbor Projekt zapošljavanja mladih u BiH (2009.), Savjet za NVO-e Grada Sarajeva (2008.), Komisija za javne investicije Općine Novo Sarajevo (2008.), Radna grupa za izradu Zakona o volonterizmu u FBiH i BiH (2009.), Redakcija portala Skola.ba Kantona Sarajevo, Radna grupa NVO-a za borbu protiv maloljetničkog prestupništva Kantona Sarajevo i dr.
Osnivač je Inicijative za aktivizam mladih (IAM) u čijem članstvu je 177 srednjih škola iz 86 općina u BiH (62% škola).

U svim projektima OIA ima domaće i međunarodne partnere. Do sada rad OIA-e podržali su: Fond Otvoreno društvo BiH - Soros fondacija, Međunarodni centar Olof Palme (SIDA), Allavida (DFID), National Endowement for Democracy (NED), Balkan Trust for Democracy (BTD), Robert Bosch Fondacija, Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC), Nezavisni biro za humanitarna pitanja (IBHI), UNFPA, UNICEF, UNDP, UNV, Svjetska Banka (WB), FRESTA - Ministarstvo vanjskih poslova Danske, Britanska Ambasada, Britansko vijeće (BC), Američka ambasada (OPA), USAID/World Learning, Francuska Ambasada, Švicarska ambasada, Care International, Mott Fondacija, Program za mlade EU, Njemačko-francuski ured za mlade (OFAJ), NATO, Njemački GTZ, Heinrich Boell Fondacija, Schuler Helfen Leben (SHL), CSR/FKR i mnogi drugi.

 

 

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting